Odszkodowanie za amputacje kończyn górnych i dolnych w wyniku wypadku drogowego w UK

Amputacje w wyniku powikłań wypadków drogowych zdarzają się dość rzadko, jednakże w przypadku poważnych zderzeń z udziałem ciężarówek, pojazdów rolniczych mają miejsce dość często. W zależności od kończyny, na której dokonuje się amputacji, rozległości blizn i utraty jej funkcji uszczerbek może być nawet bliski 100%.

Amputacja jest zabiegiem chirurgicznym wykonanym jako następstwo poważnego urazu w wyniku wypadku samochodowego. Najczęściej wykonywane są amputacje poniżej stawu kolanowego, spowodowane urazem miażdżącym kości lub rozległym uraz tkanek miękkich. Operacja jest zwykle wykonywana przez chirurga naczyniowego lub ortopedę. W przypadku amputacji oszczędza się każdy możliwy centymetr zdrowej tkanki. Chirurg już na stole operacyjnym stara się uformować kikut kończyny w taki sposób, aby móc jak najlepiej zaprotezować pacjenta.

W przypadku amputacji konieczna jest rehabilitacja i przystosowanie kończyny do użycia protezy.

Pomoc fizjoterapeuty w przypadku amputacji kończyn

Przed zabiegiem amputacji fizjoterapeuta może zalecić ćwiczenia, dzięki którym zwiększy się siła mięśni oraz elastyczność stawu biodrowego i kolanowego oraz przedstawić reakcje narządu ruchu i czego możesz się spodziewać po operacji.

Po zabiegu fizjoterapeuta może zalecić ćwiczenia zakresu ruchu kikuta, naukę siadania w łóżku, pokaże jak układać kończyny aby zapobiec przykurczom mięśniowym, nauczy Cię poruszania się na wózku inwalidzkim oraz o kulach.

Uzyskaj odszkodowanie za wypadek z ciężarówką w Wielkiej Brytanii .