Jak należy się zachować i co zrobić po wypadku?

Przede wszystkim należy wezwać karetkę pogotowia i policję, jeśli są ofiary wypadku.

Policję należy wezwać również w sytuacji, gdy:

  • sprawca wypadku nie przyznaje się do winy lub nie posiada dokumentów,
  • w wypadku brał udział pojazd zarejestrowany poza granicami kraju,
  • pojazd należy do wypożyczalni,
  • w wypadku brała udział osoba nietrzeźwa.

Zobacz w jakich sytuacjach nie musisz wzywać policji na miejsce zdarzenia.

Zapewnienie bezpieczeństwa to sprawa priorytetowa. W takich chwilach najważniejsze jest, aby pomimo towarzyszących nam silnych emocji, kierować się zdrowym rozsądkiem i jeśli do wypadku nie doszło z naszej winy, skupić się na zebraniu informacji, które pomogą nam w uzyskaniu odszkodowania.

Informacje niezbędne do dochodzenia roszczeń:

  • dane świadków, uczestników wypadku i sprawcy: numery telefonów, adresy korespondencyjne,
  • dane o pojeździe sprawcy: numer rejestracyjny, marka i rok produkcji pojazdu, nazwa ubezpieczyciela i numer polisy, właściciel pojazdu,
  • zdjęcia z miejsca wypadku
  • notatka z wypadku sporządzona przez uczestników lub policję, która powinna zawierać informacje, takie jak: uczestnicy i ich dane, sposób, w którym doszło do wypadku, sprawca wypadku, szkody, informacje o dacie, godzinie i miejscu wypadku,
  • zdjęcia oraz filmy,
  • dokumentacja medyczna.

Zebranie powyższych informacji pozwoli rozpocząć proces dochodzenia odszkodowania. Masz 3 lata od daty wypadku na złożenie wniosku o odszkodowanie.

Co zrobić, jeśli wypadek był z mojej winy?

W świetle brytyjskich przepisów sprawcy odszkodowanie nie przysługuje. Jeśli jesteś sprawcą wypadku drogowego musisz podać dane: swoje, samochodu i numer polisy ubezpieczeniowej. Jeśli nie będziesz chciał tego zrobić, poszkodowany ma prawo do wezwania policji. W tej sytuacji narażasz się na dodatkowe nieprzyjemności. Pamiętajmy o tym, że są wypadki, w których trudno jednoznacznie wskazać sprawcę. Czasem jest się sprawcą w 40%. Uzyskanie odszkodowania jest wówczas trudniejsze, bo trzeba wykazać, że było się winnym w jakimś stopniu.
Zgłoś się w tej sprawie do naszych specjalistów, którzy posiadają perfekcyjną wiedzę na temat przepisów. Jeśli jest jakakolwiek możliwość otrzymania rekompensaty to nasi pracownicy poradzą sobie nawet z najtrudniejszymi sprawami.

Jak otrzymać odszkodowanie i komu ono przysługuje?

O odszkodowanie może ubiegać się każdy poszkodowany w wypadku drogowym w UK, jeśli nie jest sprawcą. Odszkodowanie wypłacone zostaje z polisy sprawcy, która jest obowiązkowa. Poszkodowany nie musi posiadać dodatkowego ubezpieczenia.

Jeśli uczestniczyłeś w wypadku drogowym zgłoś się do specjalistów z Insito Odszkodowania. Wszyscy nasi konsultanci posługują się językiem polskim.