Kiedy wzywać policję na miejsce wypadku?

Zawsze na miejsce wypadku musi zostać wezwana policja, gdy któryś z uczestników zgłasza jakiekolwiek uszkodzenie ciała. W takim przypadku nie wolno ruszać pojazdów z miejsca zdarzenia, chyba że wpływa to na bezpieczeństwo.

Należy wzywać policję do kolizji drogowej, gdy sprawca nie ma dokumentów lub nie przyznaje się do winy.

Należy zadzwonić na policję, jeśli w wypadku brała udział osoba nietrzeźwa.

Plusem wezwania policji do kolizji drogowej jest:

 • notatka policji dzięki której nie musimy pisać oświadczenia,
 • udokumentowanie sprawy,
 • wskazanie sprawcy zdarzenia,
 • kontrola dokumentów sprawcy,
 • kontrola trzeźwości.

Kiedy nie trzeba wzywać policji do wypadku drogowego?

Zawsze wezwanie policji do wypadku drogowego jest pewnym zabezpieczeniem dla poszkodowanego. Są jednak sytuacje,
w których zbędne wydaje się wezwanie policji do kolizji drogowej.

Nie trzeba wzywać policji, gdy:

 • strony wypadku posiadają dokumenty: dowód tożsamości, prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisę OC (sprawca),
 • strony są trzeźwe,
 • brak jest jakichkolwiek wątpliwości co do winy.

Nie trzeba wzywać policji przy najechaniu na tył innego pojazdu. Takie zdarzenie zawsze kończy się tym, że winnym nie może być kierowca pojazdu najechanego, jeżeli nie cofał. To samo dotyczy sytuacji, gdy pojazd stoi w miejscu. Musimy zaznaczyć, iż tylko pojazd w ruchu może spowodować kolizję. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy ktoś w pojeździe, który stoi otwiera drzwi przed nadjeżdżającym innym uczestnikiem ruchu.

Jeżeli spełnione są powyższe punkty, wystarczy spisać oświadczenie sprawcy.

Oświadczenie z miejsca wypadku musi zawierać:

 • dane pojazdów oraz uczestników wypadku drogowego,
 • datę, czas i dokładne miejsce zdarzenia,
 • informacje o ubezpieczycielu sprawcy i poszkodowanego w wypadku,
 • dane świadków,
 • okoliczności wypadku,
 • opis i rysunki przedstawiające uszkodzenia pojazdów,
 • podpisy kierowców.

Minusy wezwania policji na miejsce wypadku drogowego:

 • wydłużenie czasu spędzonego na miejscu zdarzenia,
 • mandat dla sprawcy wypadku, w szczególnych sytuacjach nawet dla poszkodowanego,
 • możliwość utraty prawa jazdy,
 • możliwość utraty dowodu rejestracyjnego.

Mandat dla obu stron za wezwanie policji

Policja na miejscu zdarzenia zawsze wypisuje mandat sprawcy. Możemy się jednak spotkać z sytuacją w której to poszkodowany otrzyma mandat, jeśli wezwie policję na miejsce zdarzenia. Może mieć to miejsce jeśli źle zaparkowałeś samochód, a sprawca zarysował Twój pojazd. Są również sytuacje w których warto rozwiązać sprawę bez udziału policji, a mianowicie, gdy na wąskiej drodze dwa wymijające pojazdy zderzą się lusterkami. Policja nie ma w tej sytuacji możliwości wskazania sprawcy i może wypisać mandat za niezachowanie bezpiecznego odstępu i ostrożności obu uczestnikom zdarzenia.

Dowiedz się więcej na temat: :Jak postępować po wypadku drogowym i jakie zebrać informacje niezbędne do dochodzenia odszkodowania?