FAQ

 • Czy otrzymam odszkodowanie za wypadek motocyklowy w UK?

  Motocykliści mają takie same prawa, jak wszyscy inni użytkownicy dróg. Otrzymasz odszkodowanie za obrażenia ciała, jeśli wypadek motocyklowy, który spowodował uraz, został spowodowany, przynajmniej częściowo, przez inną stronę.

 • Co należy zrobić na miejscu wypadku?

  Na miejscu wypadku niezwłocznie:

  • Uzyskaj pomoc medyczną, powiadom pogotowie.
  • Powiadom policję – podaj wszystkie szczegóły i dokładnie opisz zdarzenie.
  • Wykonaj zdjęcia obrazujące sytuację po wypadku zanim pojazdy zostaną usunięte z miejsca zdarzenia.
  • Zapisz dane kontaktowe wszystkich uczestników zdarzenia, sprawcy i świadków. Jeśli byłeś pasażerem taksówki, spróbuj zebrać szczegóły, takie jak nazwa firmy taksówkarskiej, nazwisko i numer kierowcy.
  • Zbierz informacje o pojeździe sprawcy (numer rejestracyjny, marka i rok produkcji pojazdu, nazwa ubezpieczyciela i numer polisy OC, dane właściciela pojazdu)
  • Jeśli jest to możliwe wykonaj razem z uczestnikami notatkę. Powinna ona zawierać informacje w jaki sposób doszło do wypadku, kto odpowiada za wypadek, do jakich szkód doszło, informacje o czasie i miejscu wypadku oraz podpisy uczestników.

  Przeczytaj nasze porady prawne zatytułowane: Co zrobić, gdy byłem uczestnikiem w wypadku drogowy w Wielkiej Brytanii?

 • Co w przypadku, gdy sprawca wypadku był nieubezpieczony?

  Czasem okazuje się, że sprawca wypadku nie posiada ważnej polisy ubezpieczeniowej. W takich przypadkach istnieje możliwość starania się o odszkodowanie ze specjalnego funduszu Motor Insurers Bureau. Został on utworzony przez angielskie towarzystwa ubezpieczeniowe w celu wypłaty odszkodowań osobom poszkodowanym w wypadkach spowodowanych przez nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych kierowców.

 • Czy mogę złożyć wniosek o odszkodowanie w imieniu członka rodziny?

  Tak, jeśli chcesz ubiegać się o odszkodowanie za wypadek drogowy w imieniu osoby, która nie ukończyła 16 lat lub w jakiś sposób nie ma zdolności umysłowych, możesz działać jako ich prawny opiekun pod warunkiem, że nie jesteś stroną odpowiedzialną za spowodowanie wypadku. Jeśli jesteś stroną odpowiedzialną za spowodowanie wypadku musisz znaleźć inną osobę, która jest w stanie działać w imieniu strony poszkodowanej.

 • Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie jako rowerzysta w UK?

  Jeśli zostałeś ranny w wypadku podczas jazdy na rowerze, masz prawo do ubiegania się o odszkodowanie, jak inni użytkownicy drogi. Z naszą pomocą uzyskasz najwyższe możliwe odszkodowanie za wypadek drogowy na rowerze w Wielkiej Brytanii.

 • Co, gdy sprawca uderza i ucieka?

  Jeśli doznałeś obrażeń w wyniku wypadku polegającym na uderzeniu i ucieczce, może być konieczne złożenie skargi w Biurze Ubezpieczycieli Samochodowych (MIB). Pomożemy Ci w zgłoszeniu roszczenia za pośrednictwem MIB zapewniając odszkodowanie, na które zasługujesz.

 • Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie jako pieszy w Wielkiej Brytanii?

  Tak, masz takie samo prawo do ubiegania się o odszkodowanie, jak inni użytkownicy ruchu drogowego. Uzyskaj z nami odszkodowanie dla pieszego.

 • Co muszę zrobić, żeby złożyć wniosek o odszkodowanie za wypadek drogowy?

  Możesz złożyć wniosek o odszkodowanie za obrażenia odniesione w wypadku drogowym, pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów:

  • Otrzymanie diagnozy urazu od lekarza rodzinnego lub lekarza szpitalnego. Musi ona szczegółowo opisywać obrażenia i urazy, których doznałeś.
  • Inna strona musi być przynajmniej częściowo odpowiedzialna za zdarzenie, w którym doznałeś obrażeń.
  • Zgłoszenie wniosku o odszkodowanie musi się odbyć przed upłynięciem 3 lat od daty wypadku. Jeśli w momencie zdarzenia miałeś mniej niż 16 lat, możesz złożyć wniosek o odszkodowanie w dowolnym momencie w ciągu trzech lat od daty ukończenia 16 lat.
 • Na jakie odszkodowanie mogę liczyć po wypadku drogowym w Anglii?

  Poszkodowani w wypadkach drogowych, nie ze swojej winy mają prawo do poniższych odszkodowań:

  • zadośćuczynienia za doznane urazy psychiczne i fizyczne,
  • zwrotu kosztów pojazdu (jeśli jest on całkowicie zniszczony) lub naprawy pojazdu i wynajęcia pojazdu zastępczego na czas remontu,
  • zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji oraz związanych z tym kosztów transportu
  • zwrotu dochodów utraconych na skutek wypadku, gdy obrażenia spowodowały brak możliwości zarobkowania.
 • W jakim czasie muszę się zmieścić ze zgłoszeniem sprawy, aby moje odszkodowanie zostało wypłacone?

  Na złożenie wniosku o odszkodowanie za wypadek drogowy masz 3 lata od daty zdarzenia.

 • Czy po wypadku musi być wezwana policja, aby przysługiwało nam odszkodowanie?

  Zawsze na miejsce wypadku musi zostać wezwana policja, gdy są ranni lub sprawca jest nietrzeźwy. Zobacz w jakich sytuacjach nie musisz wzywać policji na miejsce wypadku drogowego?

 • Czy jako pasażer w pojeździe, który miał wypadek mam prawo domagać się odszkodowania?

  Tak. Jeśli w ciągu ostatnich 3 lat doznałeś obrażeń jako pasażer w pojeździe, pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie w UK. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi odszkodowania dla pasażera.

Zgłoś wypadek

Wypełnij poniższy formularz, aby wysłać swoje zgłoszenie.

Skontaktujemy się z Tobą.

Zgoda na kontakt jest równoznaczna z akceptacją Polityki prywatności