Mandat za przekroczenie prędkości w Wielkiej Brytanii

Od 24 kwietnia 2017 Brytyjska policja jest surowsza dla kierowców, gdyż znacząco zmodyfikowano przepisy ruchu drogowego. Wprowadzono między innymi nowe kary związane z ograniczeniem prędkości, między innymi kar za używanie telefonu komórkowego podczas jazdy.

Powstały również nowe zasady dotyczące fotelików dziecięcych oraz przepisy w sprawie grzywien za przekroczenie prędkości. Władze UK wprowadziły nowy system, w którym kwota mandatu nie jest ustalona na sztywno.

Wykroczenia związane z przekroczeniem prędkości podzielono na trzy grupy:

  1. Przekroczenie prędkości od 01 do 10 mil/h – niesie za sobą karę w wysokości 50% tygodniowych zarobków oraz 3 punkty karne,
  2. Przekroczenie prędkości od 11 do 20 mil/h – niesie za sobą karę w wysokości 100% tygodniowych zarobków oraz 4-6 punktów karnych lub zawieszenie prawa jazdy na okres od 7 do 28 dni,
  3. Przekroczenie prędkości powyżej 21 mil/h – niesie za sobą karę w wysokości 150% tygodniowych zarobków oraz 6 punktów karnych lub utrata prawa jazdy na okres od 7 do 56 dni.

Kierowca, który zgromadzi 12 lub więcej punktów karnych w ciągu 3 lat, może zostać uzyskać zakaz prowadzenia pojazdu na okres minimum 6 miesięcy lub dłużej, jeśli był już wcześniej zdyskwalifikowany. „Dyskwalifikacja”, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii, oznacza zakaz prowadzenia pojazdów, za którego naruszenie grozi odpowiedzialność karna.

Od mandatów, które przyznaje policja można się odwoływać. Musisz udowodnić przed sądem, że przekroczenie prędkości było uzasadnione. Jeśli przegrasz możesz spodziewać się surowej kary.

Uderzenie w tył pojazdu jest często spowodowane nadmierną prędkością, zobacz jakie skutki niesie za sobą.