Odszkodowanie za zwichnięcie stawu biodrowego w wyniku wypadku drogowego w UK

Do zwichnięcia stawu biodrowego dochodzi w wyniku defektu głowy kości udowej oraz panewki stawowej. Może to również nastąpić w wyniku wykonania niecodziennego ruchu lub zadziałania sił zewnętrznych, tak jak w przypadku wypadku samochodowego.

Bardzo silny uraz, jak kolizja, który doprowadza do zwichnięcia stawu biodrowego niszczy również otaczające go tkanki. W przypadku niepodjęcia leczenia można doprowadzić do uszkodzenia naczyń krwionośnych i martwicy kości udowej. Zwichnięcie biodra może także skutkować uszkodzeniem nerwów i brakiem czucia w nodze. Również może doprowadzić do uszkodzenia naczyń krwionośnych, a co za tym idzie niedostatecznym ukrwieniem całej kończyny.

Objawy zwichnięcia stawu biodrowego:

  • silny ból biodra uniemożliwiający poruszanie chorą kończyną,
  • obrzęk lub krwiak w obrębie biodra.

Leczenie stawu biodrowego

Zwichnięty staw biodrowy wymaga pobytu w szpitalu. Przed zabiegiem wykonuje się badanie rentgenowskie. Staw zostaje niezwłocznie nastawiony w znieczuleniu ogólnym. Podczas transportu chorego należy przewozić w pozycji leżącej z unieruchomioną uszkodzoną kończyną. Po nastawieniu zwichniętego stawu kończyna musi zostać umieszczona na wyciągu przez 2 tygodnie. Powrót do sprawności fizycznej następuje po upływie od 2 do 3 miesięcy.

Zderzeniom czołowym mogą towarzyszyć również obrażenia kończyn dolnych. W sytuacji, gdy pasy bezpieczeństwa nie są zapięte lub konstrukcja przedniej części auta wniknęła do środka kabiny pasażerskiej, może dojść do uderzenia kolanem o deskę rozdzielczą. Siły działające na kończyny prowadzą do obrażeń stawu kolanowego, złamań kości udowej, a nawet zwichnięcia stawu biodrowego.