Odszkodowanie za uraz nogi w UK

Zderzeniom czołowym mogą towarzyszyć obrażenia kończyn dolnych. W sytuacji, gdy pasy bezpieczeństwa nie są zapięte lub konstrukcja przedniej części auta wniknęła do środka kabiny pasażerskiej, może dojść do uderzenia kolanem o deskę rozdzielczą. Wówczas siły działające na kończyny prowadzą do obrażeń stawu kolanowego, złamań kości udowej, a nawet mogą być powodem zwichnięcia stawu biodrowego.

Niestety są to urazy, które z reguły powodują niezdolność poszkodowanego do poruszania się i spore ograniczenia w życiu codziennym. Często potrzebne są kule czy wózek. Utrudnione jest przemieszczanie się, kąpiel czy ubieranie. To spore wyzwanie dla chorego, który będzie potrzebował opieki.
Jeżeli uraz nie jest zbyt skomplikowany i leczenie dobrze rokuje na przyszłość, wtedy sytuacja jest prostsza. Jeśli uszczerbek na zdrowiu ma charakter trwały to konieczne jest dostosowanie mieszkania do potrzeb osoby poszkodowanej. Dostosowanie to jest ściśle związane z wysokimi kosztami, które należy wziąć pod uwagę przy dochodzeniu odszkodowania.

Wyróżniamy następujące urazy nóg:

Poszkodowany może oprócz roszczenia o zadośćuczynienie za ból i cierpienie, może dodatkowo wnosić o zwrot:

  • utraconych dochodów,
  • kosztów leczenia, rehabilitacji i wizyt lekarskich
  • dojazdów na zabiegi,
  • opieki.

Jeśli w wyniku urazu poszkodowany nie może wrócić do pracy i staje się inwalidą można wnosić o przyznanie renty:

  • z tytułu niezdolności do pracy,
  • na zwiększone potrzeby.

O odszkodowanie możemy starać się do 3 lat od wypadku.
W przypadku złamań nogi określenie procentu uszczerbku na zdrowiu zależy od rodzaju złamania oraz stopnia powikłań.

Rehabilitacja po wypadku komunikacyjnym

Po wypadku drogowym często następuje długi proces leczenia i rehabilitacji ortopedycznej. W zależności od rozległości urazu, miejsca jego wystąpienia i mechanizmu, rehabilitacja będzie trwała od kilku miesięcy do kilku lat, a może być konieczność jej kontynuowania przez resztę życia.