Odszkodowanie za urazy głowy i mózgu w Wielkiej Brytanii

Urazy głowy i mózgu należą do grupy najbardziej powszechnych skutków wypadków. Występują zarówno nieszkodliwe zranienia czy potłuczenia, jak również dużo poważniejsze wstrząśnienia mózgu, krwiaki (nadtwardówkowe, podtwardówkowe i śródmózgowe) oraz połamaniach kości czaszki. Są to urazy najniebezpieczniejsze, mogące narazić na utratę zdrowia powodując poważny jego uszczerbek lub nawet zgon.

Do objawów urazów głowy oraz mózgu należą:

  • bóle i zawroty głowy,
  • krwawienia z wewnątrz, z uszu lub gardła,
  • zaburzenia świadomości,
  • zaburzenia pamięci,
  • utrata przytomności,
  • nudności, wymioty,
  • zaburzenia równowagi i koncentracji,
  • rany głowy,
  • deformacja czaszki.

Leczenie urazów głowy zależne jest od ich rodzaju. Potłuczenia rany i otarcia wymagają jedynie założenia opatrunku w celu zatamowania krwawienia. Poważniejsze obrażenia głowy i mózgu mogą skończyć się zaawansowaną diagnostyką i ingerencją chirurgiczną. Potłuczeniom oraz urazom głowy mogą towarzyszyć bóle lub zawroty głowy, trwające z reguły nie dłużej niż kilka dni. Poważnie obrażenia głowy i mózgu mogą mieć nieodwracalne skutki.

W trakcie zderzenia czołowego u kierowcy może również dojść do urazu głowy. Jeśli kierowca lub pasażer nie jest zapięty pasami bezpieczeństwa, najpierw uderzy klatką piersiową w kierownicę, a następnie będzie nadal przemieszczał się po pojeździe uderzając głową w szybę. Jeśli kierowca zapiął pasy i jego górna część ciała została zatrzymana, głowa nadal będzie się przemieszczała, uderzając o kierownicę. Poduszka powietrzna może zamortyzować ewentualne uderzenia głowy o kierownicę.