Odszkodowanie za urazy wielonarządowe w wypadkach drogowych w UK

Rozpatrujemy obrażenia ciała zarówno w aspekcie ich przyczyny, takiej jak wypadki komunikacyjne, jak i okolicy ciała, której dotyczyły. Wyróżniamy mnogie obrażenia ciała dotyczące wielu narządów oraz obrażenia izolowane, które dotyczą jednego narządu. Wyróżniamy również urazy wielomiejscowe, kiedy to jeden narząd jest uszkodzony w wielu miejscach.

Urazy wielonarządowe to uszkodzenie kilku narządów, zarówno jednej, jak i kilku okolic anatomicznych.

Urazami wielomiejscowymi są liczne rany, złamania kości, wielomiejscowe przerwanie miąższu wątroby, krwiaki i wielopunktowe urazy jelit.

W przypadku ciężkich kolizji, czas jest głównym przeciwnikiem pacjenta i osób udzielającej mu pomocy. Ponad połowa zgonów z powodu urazów mnogich i wielonarządowych następuje w ciągu kilku minut od wypadku. Pozostała część pacjentów dociera do szpitala w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Jest to spowodowane wstrząsem oligowolemicznym na skutek krwotoku, ostrej niewydolności oddechowej (niedrożności górnych
dróg oddechowych, stłuczeniem płuca, odmą, uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, a bardzo często kombinacji tych czynników.