Uzyskaj odszkodowanie za wypadek na rowerze w UK

Jeśli ucierpiałeś w wypadku rowerowym w Wielkiej Brytanii spowodowanym przez osoby trzecie lub czynniki zewnętrzne niezależne od własnych działań możesz ubiegać się o odszkodowanie.

Najważniejszą zasadą bezpieczeństwa jazdy na rowerze jest posiadania kasku chroniącego głowę oraz ochraniaczy na łokcie i kolana. Nawet najlepiej zabezpieczony rowerzysta w znacznym stopniu narażony jest na wiele urazów spowodowanych wypadkiem.

Jazda bez kasku lub niesprawny rower mogą spowodować obniżenie wysokości kwoty odszkodowania za wypadek.

Rowerzysta w Wielkiej Brytanii, tak samo jak inni uczestnicy ruchu drogowego, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Highway Code. Cykliści powinni poruszać się po specjalnie dla nich przygotowanych ścieżkach rowerowych. W przypadku, gdy takiej ścieżki nie ma, wówczas należy korzystać z pobocza.

Możesz starać się o odszkodowanie za wypadek na rowerze, jeśli zdarzenie to powstało na skutek:

  • złamania przepisów przez innych uczestników ruchu, potrącenia przez samochód, wypadku spowodowanego otwarciem drzwi samochodu,
  • złego stanu drogi lub ścieżki rowerowej, niezabezpieczonej studzienki, najechania na dziurę w nawierzchni, upadku spowodowanego przez obiekt na drodze,
  • awarii sprzętu, która nie jest wynikiem niewłaściwego użytkowania, wypadku spowodowanego wadą roweru powstałą podczas produkcji, który jest objęty gwarancją producenta lub serwisu rowerowego.

Rowerzyści w przeciwieństwie do kierowców pojazdów mechanicznych nie mają obowiązku zawierania umowy ubezpieczenia i jeśli rowerzysta jest sprawcą wypadku bez odpowiedniego ubezpieczenia, będzie zobowiązany do zapłaty z własnej kieszeni odszkodowania dla innych uczestników kolizji.