Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby w UK

Jeżeli w następstwie wypadku drogowego straciłeś bliską osobę, pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie dla Ciebie oraz Twojej rodziny.

W przypadku śmierci poszkodowanego w wypadku pomagamy w uzyskaniu:

 • odszkodowania dla członków rodziny zmarłego, których sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu wskutek śmierci bliskiej osoby,
 • zadośćuczynienia od sprawcy wypadku za cierpienie i szkodę psychiczną, które są następstwem śmierci,
 • rentę alimentacyjną, dla tych bliskich, którym zmarły zapewniał środki do życia,
 • refundację kosztów pogrzebu.

Odszkodowanie w przypadku pogorszenia sytuacji materialnej

Odszkodowanie należy się, w przypadku śmierci poszkodowanego, osobom, które wskutek tej że śmierci doznały znacznego pogorszenia sytuacji życiowej. Odszkodowanie wypłacane jest jednorazowo najbliższym zmarłego, przede wszystkim jego dzieciom i współmałżonkowi. Może zostać wypłacone również osobom uprawnionym, jak konkubent, rodzice poszkodowanego. Należy jednak przedstawić dowody, że na skutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.

Możemy liczyć na odszkodowanie za śmierć:

 • współmałżonka,
 • dziecka,
 • ojca i matki,
 • nienarodzonego dziecka,
 • za szkody prenatalne.

Jedną z najważniejszych kwestii w ubieganiu się o odszkodowanie jest właściwe skompletowanie dokumentacji. Pomożemy Ci w jej przygotowaniu.

Zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby w Wielkiej Brytanii

Śmierć bliskiej osoby niesie ze sobą żal, gorycz, strach. Jej negatywne konsekwencje, zarówno psychiczne jak i materialne mocno na nas oddziałują. Ta sytuacja wymaga od człowieka spojrzenia w przyszłość i przystosowania się do zmian fizycznych oraz emocjonalnych.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie to dwa różne pojęcia i osoba poszkodowana oraz jej bliscy mogą się ubiegać o oba świadczenia równolegle. O odszkodowanie ubiegamy się wtedy, kiedy poszkodowana osoba poniosła szkody materialne, a o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej wtedy, kiedy poszkodowany (bliski zmarłej osoby) poniósł szkody niematerialne, czyli duchowe, emocjonalne, psychiczne.

Pomagamy poszkodowanym w wypadkach i ich bliskim, uzyskać zadośćuczynienie, między innymi za:

 • pogorszenie zdrowia psychicznego,
 • cierpienie i szkodę psychiczną, poczucie osamotnienia, bólu, tęsknoty i żalu po stracie bliskiej osoby,
 • pogorszenie sytuacji finansowej.